VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Om de veiligheid op de Super Slide te waarborgen, zijn de volgende veiligheidsregels van kracht:

  • Het betreden van de glijbaan is zonder toestemming van het personeel en buiten openingstijden niet toegestaan.
  • Gebruik op een veilige en verantwoordelijke manier om verwondingen aan jezelf en anderen te voorkomen.
  • Het dragen van door Fun Beach BV aangeleverd zwemvest en helm is verplicht!

Gedragsregels gebruik Super Slide

VERPLICHT

Alleen liggende positie

Het dragen van
een zwemvest
(door Fun Beach geleverd)

Het dragen van
een  helm
(door Fun Beach geleverd)

Volg altijd instructies
van personeel op

VERBODEN

Rennen of inhalen op de trap

Meerdere personen tegelijk op de baan

Rechtop zitten tijdens het glijden

De baanranden vastpakken

Gevaarlijke, ongecontroleerdeoefeningen

Alle deelnemers dienen de instructies van het Fun Beach personeel te allen tijde op te volgen!

  • Ga met respect om met het materiaal, waarschuw   een medewerker wanneer iets niet in orde is.
  • Camera’s tijdens activiteit alleen toegestaan in   overleg met de instructeur.
  • Fun Beach Event & Leisurepark heeft het recht   personen van de glijbaan af te sturen wanneer hij/zij de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt.
  • Fun Beach Event & Leisurepark kan niet    aansprakelijk worden gesteld voor eventuele    ongevallen die zich voordoen als gevolg van onjuist gebruik van de glijbaan of door het niet opvolgen van de hierboven genoemde veiligheidsregels.