De waterkwaliteit van Fun Beach

Zonder schoon water geen ontspannen stranddag! Bij Fun Beach in Panheel zetten we iedere dag alles op alles om onze gasten heerlijk te laten genieten van een wit zandstrand en schoon zwemwater. Schoon en helder water zwemt niet alleen een stuk lekkerder, het is ook belangrijk voor de gezondheid van onze bezoekers en onze medewerkers. 

Om inzicht te krijgen in het belang van waterkwaliteit en hoe we bij Fun Beach de waterkwaliteit optimaliseren, geven we je een inkijkje in onze samenwerking met Bert Pex van Planktonadvies. Bert is aquatisch ecoloog en werkte al meer dan 40 jaar bij de waterschappen. Bij Fun Beach houdt hij het water in de gaten, zodat het altijd veilig en schoon is.

Het belang van goede waterkwaliteit

Goede waterkwaliteit is erg belangrijk voor de gezondheid van iedereen die Fun Beach bezoekt. Het strand trekt op zomerse dagen veel gasten, en daarmee is het ontzettend belangrijk dat het water geen ziekmakende bacteriën en algen bevat die allerlei problemen kunnen veroorzaken. Daarnaast is de waterkwaliteit ook van invloed op het ecosysteem van het water. Aangezien de waterplas van Fun Beach uit natuurwater bestaat, leven er bijvoorbeeld ook vissen, planten, en diverse andere waterdieren. Een goed evenwicht tussen verschillende waterorganismen, waaronder plantaardig plankton en dierlijk plankton, is van cruciaal belang voor het behoud van gezond water.

De rol van Bert Pex als aquatisch ecoloog

Als ervaren aquatisch ecoloog speelt Bert Pex een belangrijke rol bij het verbeteren van de waterkwaliteit bij Fun Beach. Hij houdt zich bezig met onderzoek naar het leven in het water en kijkt vooral naar plankton en kiezelwieren. Door dit onderzoek kan hij de relatie tussen vis en plankton in kaart brengen en inzicht krijgen in de waterkwaliteit. Als deze relatie verstoord raakt, bijvoorbeeld doordat vissen de bodem omwoelen en daarmee voedingsstoffen vrijmaken, dan kan dit leiden tot te veel plankton. Eén van de bekendste soorten daarvan zijn de blauwalgen. 

Bert Pex zet zijn kennis in om deze ontwikkelingen te volgen, en indien nodig, gerichte maatregelen te nemen.

Uitdagingen bij het optimaliseren van de waterkwaliteit bij Fun Beach

Een van de belangrijkste uitdagingen voor Fun Beach is voldoen aan de gestelde eisen voor zwemwater van goede waterkwaliteit, zoals vastgelegd in de WHVBZ (Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden). Hierbij wordt onder andere gelet op de aanwezigheid van blauwalgen en bacteriën. Ook wordt de doorzichtigheid van het water bekeken. Om aan deze eisen te voldoen, moeten er soms maatregelen worden genomen.

 

Samenwerking tussen Fun Beach en Planktonadvies

We doen regelmatig onderzoek naar de waterkwaliteit en de ontwikkeling van de levensgemeenschappen. Door de samenwerking met Bert en het bedrijf Planktonadvies kunnen we gerichte maatregelen nemen waarmee we de waterkwaliteit behouden en verbeteren.

 

Monitoring van waterkwaliteit

Om de waterkwaliteit te controleren worden verschillende methoden gebruikt. Bert voert maandelijks microscopisch onderzoek uit naar de samenstelling het water in Fun Beach. Daarnaast worden ook analyses in een laboratorium uitgevoerd om de waterkwaliteit te beoordelen. Hierdoor kunnen eventuele verstoringen vroegtijdig worden opgespoord en aangepakt.

 

Resultaten en toekomstplannen

Dankzij de samenwerking tussen Fun Beach en Planktonadvies zijn er al veel positieve resultaten behaald. Zo heeft het invoeren van water uit naastgelegen waterplassen geholpen om het waterpeil te reguleren en ongewenste algen te bestrijden. Momenteel is de waterkwaliteit van Fun Beach erg goed, maar mocht er in de toekomst een probleem ontstaan, dan kan Planktonadvies via onderzoek nagaan wat de oorzaak is en passende maatregelen nemen.

Goede waterkwaliteit is essentieel Fun Beach en haar bezoekers. Door de samenwerking met Planktonadvies en de inzet van aquatisch ecoloog Bert wordt de waterkwaliteit nauwlettend in de gaten gehouden en geoptimaliseerd. 

Op deze manier kunnen we onze gasten, jaar in jaar uit, laten genieten van het verfrissende water bij Fun Beach.